Dimensionering gasmeter

U bent (of wordt) door u netbeheerder ge´nformeerd over de wijziging van de gaswet. Deze wijziging houdt in dat vanaf 1 juli 2009 de berekening van gastransport is gewijzigd. Door deze wijziging wordt uw huidige gasmeter sterk bepalend voor de totale transportkosten. Verhogingen van de gastransportkosten met meer dan 50% worden momenteel doorgevoerd. Ook in uw situatie is het van belang de consequenties en mogelijkheden van deze wetswijziging in kaart te brengen.

Per 1 juli 2009 worden de kosten voor landelijk transport bepaald aan de hand van de technische capaciteit van uw gasmeter. In ruim 95% van alle situaties ligt de maximale (benodigde) capaciteit lager dan de technische capaciteit van de gasmeter. Dit heeft tot gevolg dat de netbeheerder per 1 juli 2009 de transportcapaciteit naar boven heeft bijgesteld. Dit brengt een kostenverhoging met zich mee. De totale kostenverhoging is sterk afhankelijk van uw locatie en uw huidige gasmeter.

Bij ruim 35% van alle gasaansluitingen ligt, vanwege een over gedimensioneerde gasmeter, de maximale capaciteit veel lager dan de rekencapaciteit van de gasmeter. De kostenverhoging kan daardoor oplopen tot wel 100%.

CLD Energie Management B.V. kan voor u de meest optimale dimensionering van uw gasmeter bepalen en een kosten/baten analyse maken van een eventuele aanpassing van de meetinrichting.